Kiểm tra tốc độ Internet

Kiểm tra tốc độ Internet là một bài kiểm tra hiện đại để phân tích tốc độ Internet của bạn. Nếu bạn cho rằng kết nối internet của mình quá chậm hoặc bạn chỉ tò mò tốc độ tải xuống của bạn, thì đây là nơi hoàn hảo để kiểm tra nhanh!

 

Kiểm tra tốc độ Internet đo tốc độ hiện tại của kết nối Internet của bạn. Tải xuống (tốc độ dữ liệu được tải xuống từ Internet), tải lên (tốc độ dữ liệu được gửi đến Internet từ máy tính của bạn), kiểm tra kết nối (số lượng kết nối tối đa mỗi phút mà máy tính của bạn có thể phát hiện) và ping ( Sự chậm trễ giữa yêu cầu của bạn và phản hồi từ Internet).

Tất cả các bài kiểm tra được thực hiện hoàn toàn trong trình duyệt của bạn bằng cách sử dụng HTML 5.

Không quan trọng bạn kết nối với Internet như thế nào - tất cả các kết nối WiFi hoặc cáp đều có thể được kiểm tra.

Kiểm tra tốc độ xác định một cách đáng tin cậy tốc độ thực của Internet!

Đo tốc độ với bài kiểm tra tốc độ cho bạn thấy tốc độ thực, nhanh và độ tin cậy của bạn.

Kiểm tra kết nối internet di động của bạn với điện thoại thông minh và máy tính bảng của bạn.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vietnamese